Andel företagare, Alvesta

Alvesta kommun ligger i Kronobergs län och har 20 040 invånare. Värdet för andel företagare är nära genomsnittet med 9,4 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.