Förvärvsfrekvens, Alvesta

Alvesta kommun ligger i Kronobergs län och har 20 287 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är nära genomsnittet med 80,3 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.