Sysselsättningsgrad, Alvesta

Alvesta kommun ligger i Kronobergs län och har 20 040 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 82,0 procent.

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.