Andel högutbildade, Alvesta

Alvesta kommun ligger i Kronobergs län och har 20 257 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 18,3 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.