Andel högutbildade, Alvesta

Alvesta kommun ligger i Kronobergs län och har 20 287 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 17,8 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.