Befolkningsökning, Alvesta

Alvesta kommun ligger i Kronobergs län och har 20 287 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Alvesta kommun nära genomsnittet med 0,7 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.