Befolkningsökning, Alvesta

Alvesta kommun ligger i Kronobergs län och har 20 224 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Alvesta kommun nära genomsnittet med 1,0 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.