Befolkningsökning, Alvesta

Alvesta kommun ligger i Kronobergs län och har 20 040 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Alvesta kommun den 90:e lägsta i landet med −0,9 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.