Medelålder, Alvesta

Alvesta kommun ligger i Kronobergs län och har 20 040 invånare. Värdet för medelålder är det 81:a lägsta i landet med 42,2 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.