Medelålder, Alvesta

Alvesta kommun ligger i Kronobergs län och har 20 287 invånare. Värdet för medelålder är det 82:a lägsta i landet med 42,0 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.