Kommunens kostnader, Älmhult

Älmhults kommun ligger i Kronobergs län och har 18 092 invånare. Värdet för kommunens kostnader är nära genomsnittet med 67 922 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.