Kommunens skatteintäkter, Älmhult

Älmhults kommun ligger i Kronobergs län och har 17 963 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 58:e högsta i landet med 50 110 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.