Anställda i kommunen, Älmhult

Älmhults kommun ligger i Kronobergs län och har 17 963 invånare. Värdet för anställda i länet är nära genomsnittet med 1 587 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.