Största privata arbetsgivare, Älmhult

Älmhults kommun ligger i Kronobergs län och har 17 963 invånare. IKEA of Sweden AB är största privata arbetsgivare och med 2 375 anställda (nov 2020) den femtonde största sådana bland landets kommuner.

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.