Andel förtidspensionärer, Älmhult

Älmhults kommun ligger i Kronobergs län och har en befolkning på cirka 16 000 människor. Landarealen är 895 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med Aktivitets- och sjukersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.