Andel förtidspensionärer, Älmhult

Älmhults kommun ligger i Kronobergs län och har 17 884 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 38:e lägsta i landet med 3,4 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.