Nyföretagande, Älmhult

Älmhults kommun ligger i Kronobergs län och har 18 092 invånare. Värdet för nyföretagande är det 52:a lägsta i landet med 8,6 per 1 000 inv, 16-64 år.

Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i kommunen i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.