Andel företagare, Älmhult

Älmhults kommun ligger i Kronobergs län och har 17 963 invånare. Värdet för andel företagare är det 85:e lägsta i landet med 5,8 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.