Andel högutbildade, Älmhult

Älmhults kommun ligger i Kronobergs län och har 17 963 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 55:e högsta i landet med 26,8 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.