Skattesats, Älmhult

Älmhults kommun ligger i Kronobergs län och har 17 963 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Älmhults kommun till 33,86 procent, vilket var den 90:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.