Skattesats, Älmhult

Älmhults kommun ligger i Kronobergs län och har 17 884 invånare. Under 2021 uppgick kommunalskatten i Älmhults kommun till 32,96 procent, vilket var den 94:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.