Befolkningsökning, Älmhult

Älmhults kommun ligger i Kronobergs län och har 17 932 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Älmhults kommun nära genomsnittet med 0,3 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.