Befolkningsökning, Älmhult

Älmhults kommun ligger i Kronobergs län och har 17 963 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Älmhults kommun den 84:e högsta i landet med 2,2 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.