Invånare i kommunen, Älmhult

Älmhults kommun ligger i Kronobergs län och har en befolkning på cirka 16 000 människor. Landarealen är 895 kvadratkilometer.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.