Invånare i kommunen, Älmhult

Älmhults kommun ligger i Kronobergs län och har 17 932 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 132 i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.