Kommunens kostnader, Vimmerby

Vimmerby kommun ligger i Kalmar län och har 15 461 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 67:e högsta i landet med 76 294 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.