Statsbidrag och utjämning till kommunen, Vimmerby

Vimmerby kommun ligger i Kalmar län och har 15 672 invånare. Värdet för statsbidrag och utjämning till kommunen är nära genomsnittet med 18 564 kr per invånare.

Generella statsbidrag och utjämning kommun dividerat med antal invånare. Förutom intäkter från kommunalskatten får även kommuner anslag från staten i form av statsbidrag och den kommunalekonomiska utjämningen. Denna post visar storleken på dessa bidrag vilka mer specifikt avser inkomstutjämning, strukturbidrag, införandebidrag, lss-utjämning och den kommunala fastighetsavgiften.