Kommunens skatteintäkter, Vimmerby

Vimmerby kommun ligger i Kalmar län och har 15 578 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 48 401 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.