Andel förtidspensionärer, Vimmerby

Vimmerby kommun ligger i Kalmar län och har en befolkning på 15 764 människor (2018). Landarealen är 1 145 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med Aktivitets- och sjukersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.