Andel högutbildade, Vimmerby

Vimmerby kommun ligger i Kalmar län och har 15 578 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 60:e lägsta i landet med 15,0 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.