Skattesats, Vimmerby

Vimmerby kommun ligger i Kalmar län och har 15 578 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Vimmerby kommun till 34,22 procent, vilket var den 40:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.