Skattesats, Vimmerby

Vimmerby kommun ligger i Kalmar län och har 15 461 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Vimmerby kommun till 34,22 procent, vilket var den 46:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.