Befolkningsökning, Vimmerby

Vimmerby kommun ligger i Kalmar län och har 15 672 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Vimmerby kommun den 84:e lägsta i landet med −0,4 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.