Befolkningsökning, Vimmerby

Vimmerby kommun ligger i Kalmar län och har 15 578 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Vimmerby kommun den 54:e lägsta i landet med −1,2 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.