Kommunens kostnader, Västervik

Västerviks kommun ligger i Kalmar län och har en befolkning på 36 680 människor (2018). Landarealen är 1 882 kvadratkilometer.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.