Kommunens skatteintäkter, Västervik

Västerviks kommun ligger i Kalmar län och har en befolkning på 36 679 människor (2019). Landarealen är 1 882 kvadratkilometer.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.