Kommunens skatteintäkter, Västervik

Västerviks kommun ligger i Kalmar län och har 36 747 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 74:e lägsta i landet med 45 008 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.