Andel förtidspensionärer, Västervik

Västerviks kommun ligger i Kalmar län och har 36 655 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 47:e högsta i landet med 6,2 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.