Andel företagare, Västervik

Västerviks kommun ligger i Kalmar län och har en befolkning på 36 680 människor (2018). Landarealen är 1 882 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.