Förvärvsfrekvens, Västervik

Västerviks kommun ligger i Kalmar län och har en befolkning på 36 680 människor (2018). Landarealen är 1 882 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.