Förvärvsfrekvens, Västervik

Västerviks kommun ligger i Kalmar län och har 36 747 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är nära genomsnittet med 79,6 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.