Andel högutbildade, Västervik

Västerviks kommun ligger i Kalmar län och har 36 747 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 20,0 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.