Andel högutbildade, Västervik

Västerviks kommun ligger i Kalmar län och har en befolkning på 36 680 människor (2018). Landarealen är 1 882 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.