Skattesats, Västervik

Västerviks kommun ligger i Kalmar län och har 36 747 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Västerviks kommun till 33,02 procent, vilket var den 101:a lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.