Skattesats, Västervik

Västerviks kommun ligger i Kalmar län och har 36 434 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Västerviks kommun till 33,02 procent, vilket var den 94:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.