Befolkningsökning, Västervik

Västerviks kommun ligger i Kalmar län och har 36 655 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Västerviks kommun nära genomsnittet med 0,3 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.