Medelålder, Västervik

Västerviks kommun ligger i Kalmar län och har 36 747 invånare. Värdet för medelålder är det 38:e högsta i landet med 46,7 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.