Invånare i kommunen, Västervik

Västerviks kommun ligger i Kalmar län och har 36 650 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 73:e högsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.