Kommunens kostnader, Torsås

Torsås kommun ligger i Kalmar län och har 7 113 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 90:e högsta i landet med 65 243 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.