Kommunens skatteintäkter, Torsås

Torsås kommun ligger i Kalmar län och har en befolkning på 7 098 människor (2018). Landarealen är 471 kvadratkilometer.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.