Kommunens skatteintäkter, Torsås

Torsås kommun ligger i Kalmar län och har 7 149 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det artonde lägsta i landet med 39 819 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.