Kommunens skatteintäkter, Torsås

Torsås kommun ligger i Kalmar län och har 7 113 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det sjuttonde lägsta i landet med 42 084 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.