Anställda i kommunen, Torsås

Torsås kommun ligger i Kalmar län och har 7 113 invånare. Värdet för anställda i länet är det 45:e lägsta i landet med 635 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.