Andel förtidspensionärer, Torsås

Torsås kommun ligger i Kalmar län och har 7 113 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det tjugonde högsta i landet med 6,4 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.