Andel företagare, Torsås

Torsås kommun ligger i Kalmar län och har 7 149 invånare. Värdet för andel företagare är det 48:e högsta i landet med 9,0 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.