Förvärvsfrekvens, Torsås

Torsås kommun ligger i Kalmar län och har en befolkning på 7 125 människor (2019). Landarealen är 471 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.