Andel högutbildade, Torsås

Torsås kommun ligger i Kalmar län och har 7 113 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 17,2 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.