Andel högutbildade, Torsås

Torsås kommun ligger i Kalmar län och har en befolkning på 7 098 människor (2018). Landarealen är 471 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.