Skattesats, Torsås

Torsås kommun ligger i Kalmar län och har 7 113 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Torsås kommun till 33,29 procent, vilket var den 131:a lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.