Befolkningsökning, Torsås

Torsås kommun ligger i Kalmar län och har en befolkning på 7 125 människor (2019). Landarealen är 471 kvadratkilometer.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.