Befolkningsökning, Torsås

Torsås kommun ligger i Kalmar län och har 7 002 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Torsås kommun den 44:e lägsta i landet med −2,1 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.