Medelålder, Torsås

Torsås kommun ligger i Kalmar län och har 7 149 invånare. Värdet för medelålder är det 40:e högsta i landet med 46,3 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.