Medelålder, Torsås

Torsås kommun ligger i Kalmar län och har 7 113 invånare. Värdet för medelålder är det 46:e högsta i landet med 46,5 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.