Medelålder, Torsås

Torsås kommun ligger i Kalmar län och har 7 042 invånare. Värdet för medelålder är det 35:e högsta i landet med 47,0 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.