Invånare i kommunen, Torsås

Torsås kommun ligger i Kalmar län och har 7 149 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 43:e lägsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.